Przejdź do treści

Premia społeczna

nowe fundusze

Samorządy z całej Polsce mają niepowtarzalną okazję do wsparcia usług społecznych, takich jak opieka nad osobami z niepełnosprawnościami czy mieszkania wspomagane. Na gminy i powiaty czeka co najmniej 250 grantów.

Projekt „Premia społeczna”, organizowany przez Fundację Fundusz Współpracy, oferuje granty na łączną kwotę 300 mln zł, z czego 100 mln zł przeznaczono na pilotaż. Celem jest zachęcenie samorządów do korzystania z usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Gminy i powiaty mogą otrzymać do 350 tys. zł na pokrycie do 25% kosztów usług, z możliwością zwiększenia dofinansowania pod pewnymi warunkami. Nabór wniosków rozpocznie się w 2024 r. i będzie prowadzony do wyczerpania środków. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i potrwa do końca 2025 r.

Więcej informacji: www.cofund.org.pl