Przejdź do treści

Wodzisław Śląski. Powiatowy Urząd Pracy wspiera przedsiębiorstwa społeczne

wsparcie

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim rozpoczął nabór wniosków o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstw społecznych. Oferta skierowana do podmiotów ekonomii społecznej i ma na celu wsparcie przedsiębiorstw społecznych poprzez ulgę w kosztach związanych ze składkami dla pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły programu

Od 30 stycznia 2024 roku przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o wsparcie finansowe składek pracowników. Uprawnione do składania wniosków są te przedsiębiorstwa, które uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego na podstawie decyzji wojewody. Celem programu jest ułatwienie zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Jak składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do momentu wyczerpania dostępnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym. Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczać osobiście lub pocztą do kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim (ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski).

Kryteria i dokumentacja

O kolejności realizacji wniosków decyduje data ich wpływu do urzędu. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz aktualne druki wniosków dostępne są na oficjalnej stronie internetowej urzędu: wodzislawslaski.praca.gov.pl (sekcja dokumenty do pobrania).

Kontakt i dodatkowe informacje

Dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat naboru, urząd udostępnia kontakt telefoniczny: 32 4592954, 32 4592957, 32 4592958, 32 4592959.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim zachęca przedsiębiorstwa społeczne do skorzystania z tej wyjątkowej okazji wsparcia i podjęcia kroków w celu rozwoju swojej działalności oraz wspierania integracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim