Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c (budynek B, III piętro, pokoje: 3.8, 3,9 i 3.12) | 44-200 Rybnik
tel. 32 739 55 12 | e-mail cris@cris.org.pl

CRIS prowadząc Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES stara się zapewnić dostępność architektoniczną, jak i cyfrową.

Dojazd komunikacją zbiorową
Biuro CRIS/OWES mieści się w centrum Rybnika na terenie kampusu: 600 m od Dworca Komunikacji Miejskiej, półtora kilometra od Dworca Kolejowego.

Po tej samej stronie ulicy co kampus, zlokalizowany jest przystanek Rybnik Śródmieście Kampus. Zatrzymują się na nim autobusy linii nr 12, 24, 34 i 43, jadące w kierunku Placu Wolności. Po drugiej stronie ulicy jest przystanek autobusowy, na którym zatrzymują się autobusy nr 24, 34, 41 i 43. Na tym przystanku zamontowany jest znacznik ToTuPoint. Link do rozkładu jazdy autobusów: http://rozklad.km.rybnik.pl/.

Parking
Przed budynkiem, w którym mieści się biuro CRIS/OWES, znajduje się duży parking miejski. Kilka miejsc postojowych jest przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Wjeżdżając na parking, przed szlabanem należy pobrać bilet. Przez 90 minut parkowanie jest bezpłatne.

Dojazd rowerem
Do biura CRIS/OWES można wygodnie dojechać rowerem. Zarówno na parkingu, jak i przed budynkami kampusu dostępne są stojaki rowerowe.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna
Posiadamy pętlę indukcyjną ułatwiającą osobom słabosłyszącym rozumienie mowy. Budynek, w którym mieści się biuro CRIS/OWES, zawiera udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • podjazd przed wejście do budynku;
  • w głębi głównego holu nieudźwiękowiona winda, która posiada wyczuwalne przyciski oznaczone brajlem;
  • znaczniki YourWay;
  • plan tyflograficzny na każdym piętrze;
  • tabliczki NFC z numerem pomieszczenia na drzwiach pomieszczeń;
  • brajlowskie nakładki informujące o numerze piętra na poręczach schodów;
  • brajlowskie oznaczenia na koszach do segregowania odpadów na III piętrze;
  • możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Dostępność cyfrowa
Wydarzenia online organizujemy na platformie Zoom. Korzystanie z niej nie wymaga użycia myszy. Strona internetowa www.owes.cris.org.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13 lutego 2024 r.

Na stronie jest możliwość zmiany kontrastu i rozmiaru czcionki. Strona zawiera nagłówki, pomiędzy którymi można przemieszczać się przy pomocy skrótów klawiszowych. Dokumenty, np. regulaminy organizowanych przez nas konkursów, są zamieszczane w formacie tekstowym, a formularze do wypełnienia są edytowalne. Strona nie zawiera tekstów łatwych do czytania i zrozumienia ani materiałów w języku migowym.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Emilem Nagalewskim: emil.nagalewski@cris.org.pl.