Przejdź do treści
  • Edukacja

Fundacja dla ASA

Fundacja dla ASA

Fundacja prowadzi niepubliczną szkołę podstawową – Klasa dla Asa oraz konsultacje terapeutyczne dla osób o szczególnych potrzebach rozwojowych.

Fundacja „DLA ASA” akceptuje a nie toleruje – neuroróżnorodność jest wartością a nie przeszkodą, jest tak samo istotna dla populacji ludzkiej jak bioróżnorodność jest istotna dla życia.

Kontakt