Przejdź do treści
  • Edukacja

Eduarte

eduarte

Fundacja została powołana przez osoby prywatne, bez wsparcia zewnętrznych instytucji. Największym majątkiem Fundacji są ludzie.

Misją Fundacji jest zmienianie otaczającej rzeczywistości na lepszą. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Fundacja prowadzi zajęcia językowe, muzyczne i edukacyjne (np. matematyka, robotyka, przygotowanie do egzaminów).

Kontakt