Przejdź do treści

Wyniki pierwszego naboru OWES

Ilustracja osoby trzymającej w ręce wykrzyknik.

Zakończył się pierwszy etap naboru wniosków na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Znamy jego wyniki.

Nabór prowadziło Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, jako realizatorzy projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”.

Komisja Rekrutacyjna OWES dokonała oceny merytorycznej złożonych formularzy oraz przeprowadziła rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami wszystkich grup inicjatywnych. Wyniki konkursu przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Grafika przedstawia tabelkę z wynikami pierwszego naboru OWES

Pozytywny wynik oznacza możliwość udziału w kolejnym etapie naboru, czyli naborze biznesplanów, który zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu 2024 roku.

Podobne informacje: