Przejdź do treści

Rydułtowy. Spotkaj się z doradcą biznesowym OWES

Skorzystaj ze wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i osób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Spotkaj się z doradcą biznesowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wsparcie doradcy biznesowego OWES jest bezpłatne. Aby wziąć w nim udział należy się zarejestrować poprzez stronę: app.evenea.pl/event/doradca-biznesowy-owes.

Zakres doradztwa biznesowego obejmuje m.in.:

  • Prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej w podmiotach ekonomii społecznej;
  • Budowanie konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej;
  • Poszukiwanie partnerów;
  • Identyfikacja nisz rynkowych;
  • Przygotowanie ofert;
  • Opracowanie biznesplanu;
  • Wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności (np. Fundusz Pracy, PFRON, zwrotne instrumenty finansowe).

_____
Spotkaj się z doradcą biznesowym OWES
data: 28 maj 2024 r. (wtorek) | godz.: 9:00-12:00
miejsce: SzarlotaLAB, ul. Ofiar Terror 56a, Rydułtowy
prowadzący: Sebastian Garbacz
zapisz się: app.evenea.pl/event/doradca-biznesowy-owes