Przejdź do treści

Rozwiń swoją działalność z dotacją OWES!

rozwój

Dowiedz się, jak zdobyć 60 000 zł na utworzenie i utrzymanie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Zapisz się na spotkanie z doradcą OWES.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować. Termin spotkania jest ustalony w trakcie wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Konsultacje mają charakter indywidualny i są bezpłatne.

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są wypracowane nadwyżki. Może to być np. fundacja, spółka non-profit czy spółdzielnia socjalna. Status przedsiębiorstwa społecznego nadawany jest przez wojewodę.

Na jaką działalność można pozyskać dofinansowanie?

Nie ma ograniczeń dotyczących branży czy obszaru aktywności gospodarczej. Do tej pory dzięki dotacjom Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej uruchamiano lub rozwijano działalność w bardzo różnych dziedzinach. Były to m.in. placówki edukacyjno-opiekuńcze, firmy specjalizujące się w najmie krótkoterminowym, punkty gastronomiczne, usługi budowlane, firmy świadczące usługi księgowe i kadrowe, usługi porządkowe, ale także portal związany z branżą stomatologiczną czy przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem wyspecjalizowanych rozwiązań technologicznych dla domu (tzw. inteligentny dom).

Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób:

  • bezrobotnych;
  • z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać z dotacji?

Mieszkańcy oraz podmioty z terenu Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski).

Usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji:

  • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie w tworzeniu biznesplanu;
  • doradztwo biznesowe;
  • doradztwo prawne, księgowe, marketingowe.

Dotacje oraz wsparcie udzielane są przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES). Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać ze wsparcia? Zapisz się na spotkanie z doradcą OWES.

_____
Konsultacje indywidualne: Rozwiń swoją działalność z dotacją OWES!
godzina spotkania:
ustalana podczas kontaktu telefonicznego
miejsce: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik