Przejdź do treści

Jak uzyskać dofinansowanie OWES?

Dotacje na rozpoczęcie lub rozwinięcie firmy można uzyskać zgłaszając się do urzędu pracy lub w ramach programów unijnych. Ciekawą opcją może być też prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego i pozyskanie dotacji oraz innych form wsparcia z prowadzonego przez rybnicki CRIS Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Dotacje OWES przyznawane są na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (taki status nadawany jest przez wojewodę). Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dotacje na stworzenie nawet 10 nowych stanowisk. Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnością. Na zatrudnienie i utrzymanie miejsca pracy dla jednego pracownika w pełnym wymiarze etatu można pozyskać ponad 60 000 zł. Do tego dochodzi możliwość wsparcia szkoleniowo-doradczego, prawnego, księgowego, marketingowego itp. Z tej oferty skorzystało już wielu przedsiębiorców z regionu tworząc ponad sto nowych miejsc pracy.

Na zatrudnienie jednego pracownika w pełnym wymiarze etatu można pozyskać ponad 31 000 zł. Do tego dochodzi możliwość uzyskania rocznego wsparcia na utrzymanie miejsca pracy (nawet 32400 zł w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat) oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego, prawnego, księgowego, marketingowego itp. Z tej oferty w poprzednich latach skorzystało już wielu przedsiębiorców z regionu tworząc ponad niemal 200 nowych miejsc pracy.

Atrakcyjność oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej potwierdzają ci, którzy już skorzystali z bezzwrotnego dofinansowania. – Dotacje OWES to bardzo przyjazna forma finansowania startujących biznesów. Postawiłam na spółkę z o.o. non profit. Tę formę doradzili doradcy OWES, którzy wspierają wnioskujących o dofinansowanie właściwie na każdym etapie tworzenia spółki. Dzięki dotacji OWES zatrudnienie w moim przedsiębiorstwie społecznym znalazły cztery osoby – mówi Emilia Drożdż z 5 Porte, specjalizująca się w najmie krótkoterminowym apartamentów w Raciborzu.

Dotacje oferowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej kierowane są do nowych lub już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne, na które przeznaczane są nadwyżki. Może to być np. spółka non-profit, spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie lub fundacja prowadząca działalność gospodarczą. Do tej formy prowadzenia działalności biznesowej przekonuje się coraz więcej osób.

– Status przedsiębiorstwa społecznego wiąże się dodatkowymi korzyściami – można ubiegać się o dotacje lub preferencyjne pożyczki na poszerzenie działalności i startować w konkursach grantowych, w których nie mogą uczestniczyć firmy w tradycyjnym rozumieniu. Ta forma nie jest oczywiście dla wszystkich. Najlepiej radzą sobie z nią osoby o zacięciu społecznikowskim, które chcą łączyć działania biznesowe z ciągłym lub okresowym wsparciem dla lokalnych społeczności lub innych wybranych grup. O zakresie i charakterze tego wsparcia decydują sami przedsiębiorcy. Tu nic nie robi się na siłę – mówi Sebastian Garbacz, doradca biznesowy w prowadzonym przez CRIS Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej i Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Nie ma ograniczeń dotyczących branży czy obszaru aktywności gospodarczej. Do tej pory dzięki dotacjom Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej uruchamiano lub rozwijano działalność w bardzo różnych dziedzinach. Były to m.in. placówki edukacyjno-opiekuńcze, punkty gastronomiczne, usługi budowlane, firmy świadczące usługi księgowe i kadrowe, usługi porządkowe, ale także portal związany z branżą stomatologiczną czy przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem wyspecjalizowanych rozwiązań technologicznych dla domu. – Jedyne ograniczenie wsparcia udzielanego przez prowadzony przez CRIS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczy terenu działania – wsparcie kierowane jest do mieszkańców oraz podmiotów z terenu Subregionu Zachodniego województwa śląskiego, obejmującego Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski – dodaje Sebastian Garbacz.

Nabór zainteresowanych dotacjami prowadzony jest w trybie ciągłym. Zakończy się wraz z wyczerpaniem środków.