Przejdź do treści

Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Ilustracja osoby trzymającej w ręce wykrzyknik.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Wniosek lub wnioski wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od 27 czerwca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00 tylko za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/.

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl

Wnioskodawcom (PS) polecamy udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru wniosków, które odbędzie się 2 lipca o godz. 10:00 w formie wideokonferencji (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 1 lipca 2024 r. (do godz. 15:00). Formularz dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/rZ1kjXcy59UoTiCAA.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie: Ogłoszenie o naborze wniosków – „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Realizacja Instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.