Przejdź do treści
  • Ogrodnictwo
  • Sprzątanie
  • Zdrowie i opieka

Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”

W Żorach zainicjowano nowy rozdział wsparcia społecznego dzięki Żorskiej Spółdzielni Socjalnej „WERWA”. Inicjatywa ta, współzałożona przez Gminę Miejską Żory oraz Stowarzyszenie „Wspólna Pasja”, stanowi platformę zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, zapewniając im stabilne miejsce pracy i rozwijając ich kompetencje zawodowe.

Spółdzielnia świadczy usługi porządkowe i zagospodarowania terenów zielonych, usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz specjalistyczne usługi transportowe. Dodatkowo, WERWA zajmie się leasingiem pracowniczym, wspierając lokalną ekonomię i integrację społeczną.

Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA” nie tylko otwiera nowe możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, ale także stanowi ważny krok w kierunku budowania silniejszej, bardziej inkluzywnej społeczności.

Kontakt
  • Żorska Spółdzielnia Socjalna "WERWA"
    Bażancia 40, 44-240 Żory

  • tel.: 662 205 024