Przejdź do treści

„Stary” OWES w liczbach

dokumenty

Zanim na dobre ruszy nowy „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” podsumujmy działania OWES, który był prowadzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

  • Ze wsparcia projektu skorzystało 180 podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji itp.) i 1057 osób, w tym 682 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnościami, bezrobotnych itp.);
  • W ramach projektu powstały 24 nowe podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową odpłatną lub gospodarczą i 30 nowych przedsiębiorstw społecznych;
  • Utworzono 193 wysokiej jakości miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (umowa o pracę na minimum ½ etatu przez co najmniej 12 m-cy) w 37 nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
  • Wartość przekazanych środków z dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy to 6 502 398,48 zł;
  • 11 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z pakietów na rozwój działalności ekonomicznej;
  • 15 przedsiębiorstw społecznych skorzystało z pakietów rozwojowych na rozwój nowych usług, rozszerzenie oferty itp. (o łącznej wartości 94 502,53 zł);
  • 30 podmiotom udzielono wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (o łącznej wartości 302 502,82 zł).